ساک دستی تبلیغاتی|جعبه|کارتن|ساک دستی|ساک خرید

جعبه اسباب بازی

جعبه سازی وی پک :جعبه سازی وی پک:زیادی افراد در این باور هستن که اسباب بازی یا توجه به اسمی که دارد فقط برای بازی میباشد با این که این نظر اشتباه است که همین وسیله باعث به باز شدن طرز فکر کودک میکند .

»ژان ژزه« روان شناس شهیر فرانسوی معتقد به این امر هست که:

هرگاه کاری را به کسی می اموزیم مانع این میشویم که شخص کشف یا اختراع انرا شخصا انجام ندهد.

جعبه سازی وی پک در راستای همین موضوع در داخل جعبه های خود یک مجله با محتوای توضیحات عمل کرد قطعه و طرز استفاده از قطعه و طرز تولید قطعه را به صورت رایگان در جعبه یا کارتن خود قرار میدهد


 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.